Aanbod van een POH GGZ

Het is namelijk zo dat de POH GGZ veel werk van een huisarts uit handen nemen. Huisartsen die een praktijkondersteuner ook daadwerkelijk in dienst hebben zijn erg tevreden over de toegevoegde waarde die een praktijkondersteuner met zich meebrengt. Wat verder nog een belangrijk detail is, is dat de patiënten tevreden zijn met de situatie. De praktijkondersteuner heeft in veel gevallen meer tijd om de patiënt rustig te kunnen helpen of om te luisteren en is hierin ook meer gespecialiseerd. Dit is gebleken uit een enquête die de Landelijke Huisartsen Vereniging heeft gehouden. De respondenten waren de leden van de vereniging en ruim 700 huisartsen respondeerden op de enquête. Ongeveer de helft van al deze huisartsen werkt op dit moment met een praktijkondersteuner of overweegt om er een in te zetten voor het gemak van de patiënt. Veel ondersteuners POH GGZ hebben bijna allemaal een SPV-opleiding genoten. Deze houden zich dan ook met name bezig met de klachten van de patiënten waarna ze een diagnose stellen. Verder zorgen ze voor een eventuele korte behandeling of begeleiding waar nodig. Doorgaans is de POH GGZ  in deinst van de zorggroep of huisarts, maar 38% is gedetacheerd vanuit een andere instelling. Niet alle huisartsen werken al met een POH GGZ. De belangrijkste reden voor huisartsen om dit verband niet aan te gaan is omdat zij de regeling niet aantrekkelijk genoeg vinden. Bij deze regeling kunt u denken aan extra werk voor de invoering van deze nieuwe functie en de beschikbare vergoeding voor de praktijkondersteuner. Dit is natuurlijk niet ideaal want een praktijkondersteuner kan ontzettend veel werk uit handen nemen.

Comments are closed.